Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

ΓέννησιςDiego Rivera,Girl with Lilies PaintingΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ -ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'


Εαγγέλιον κατ Ματθαον (Κεφ. 1, 18-25)[...]Τοῦ᾽Ιησο Χριστο γέννησις οτως ν΄ μνηστευθείσης γρ τς μητρς ατο Μαρίας τ Ιωσήφ, πρν συνελθεν ατος ερέθη ν γαστρ χουσα κ Πνεύματος γίου. Ιωσφ δ νρ ατς, δίκαιος ν κα μ θέλων ατν παραδειγματίσαι, βουλήθη λάθρα πολσαι ατήν. Τατα δ ατο νθυμηθέντος, δο, γγελος Κυρίου κατ ναρ φάνη ατ λέγων΄ Ιωσφ υἱὸς Δαυΐδ, μ φοβηθς παραλαβεν Μαριμ τν γυνακά σου΄ τ γρ ν ατ γεννηθν κ Πνεύματός στιν γίου. Τέξεται δ υἱὸν κα καλέσεις τ νομα ατο Ιησον΄ ατς γρ σώσει τν λαν ατο π τν μαρτιν ατν. Τοτο δ λον γέγονεν να πληρωθ τ ηθν π το Κυρίου δι το Προφήτου λέγοντος΄Ιδο παρθένος ν γαστρ ξει κα τέξεται υόν, κα καλέσουσιν τ νομα ατο Εμμανουήλ΄ στι μεθερμηνευόμενον, μεθ μν Θεός. Διεγερθες δ Ιωσφ π το πνου ποίησεν ς προσέταξεν ατ γγελος Κυρίου΄ κα παρέλαβεν τν γυνακα ατο, κα οκ γίνωσκεν ατν, ως ο τεκεν τν υόν ατς τν πρωτότοκον΄ κα κάλεσεν τ νομα ατο Ιησον.[...]
~
από CaRiNa

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου