Σάββατο 5 Ιουνίου 2010

ΑΝΔΡEΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ-ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΙ ΠΤΩΣΕΙΣΩς πτώσεις αγγέλων εις βάραθρα των ουρανών, ως κεραυνοί ή ως πλήγματα επάλληλα ραγδαίως πίπτοντα της Μοίρας, έπιπταν επί των πτώσεων αι πτώσεις και έτσι ανέβλυσαν (μοιραίως) στα χείλη των Ελλήνων, με καθαράν και πλήρη προφοράν, με ακατάσχετον ορμήν, ως πάθους φλογερού εκ- σπερματώσεις, αι λέξεις: ε π ί π τ ω σ ι ς και ε π ι π τ ώ- σ ε ι ς.

 

 

______________________

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου