Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Μνήμη


                            
Ο Καβάφης γύρω στο 1900.

Δεναποθνήσκουν οι θεοί. Η πίστις αποθνήσκει
          του αχαρίστου όχλου των θνητών.
Είν' οι θεοί αθάνατοι. Από τα βλέμματά μας
          τους κρύπτουσι νεφέλαι αργυραί.
Ω Θεσσαλία ιερά, Σε αγαπώσιν έτι,
          Σε ενθυμούνται αι ψυχαί αυτών.
Εν τοις θεοίς, ως εν ημίν, ανθούσιν αναμνήσεις,
          της πρώτης των αγάπης οι παλμοί.
Ότε ερών το λυκαυγές φιλεί την Θεσσαλίαν,
          σφρίγος από τον βίον των θεών
περνά την ατμοσφαίραν της·
και κάποτ' αιθερία μορφή επί των λόφων της πετά.Κωνσταντίνος Π. Καβάφης Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου