Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010


Jacques Lacan - On Psychoanalysis (and a surprising interruption)
... 

.........
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου