Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

Living in the End Times According to Slavoj Zizek


Σ' αυτό το video o Zizek αναπτύσσει τις σκέψεις του για την οικονομική κρίση,το περιβάλλον,
το Αφγανιστάν καθώς και τη δημοκρατία...


Slovenian philosopher Slavoj Zizek, akaThe Elvis of cultural theory, is given the floor to show of his polemic style and whirlwind-like performance. The Giant of Ljubljana is bombarded with clips of popular media images and quotes by modern-day thinkers revolving around four major issues: the economical crisis, environment, Afghanistan and the end of democracy. Zizek grabs the opportunity to ruthlessly criticize modern capitalism and to give his view on our common future.

We communists are back! is the closing remark of Slavoj Zižeks provocative performance. Our current capitalist system, that everyone believed would be smoothly spread around the globe, is untenable. We find ourselves on the brink of big problems that call for big solutions. Whatever is left of the left, has been hedged in by western liberal democracy and seems to lack the energy to come up with radical solutions. Not Zižek.

Interview: Chris Kijne
Director: Marije Meerman
Production: Mariska Schneider /Pepijn Boonstra
Research: Marijntje Denters/Maren Merckx
Commissioning editors: Henneke Hagen/Jos de Putter


link YouTube
http://youtu.be/Gw8LPn4irao


          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου