Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Vladimir Mayakovski - " And Could You? "
I suddenly smeared the weekday map

splashing paint from a glass;
 
On a plate of aspic
 
I revealed
 
the ocean's slanted cheek.
 
On the scales of a tin fish
 
I read the summons of new lips.
 


And you


 

could you perform
 
a nocturne on a drainpipe flute?


ڿڰۣ✿ڿڰۣ   ___________________________________


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου