Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΜΥΘΩΔΙΑ ΙΙ"Movement 1" from Mythodea - Vangelis


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
___________________
__________
___ 

 "Movement 2" from Mythodea - Vangelis

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
______________________

________
____
 "Movement 3" from Mythodea - Vangelis

  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
______________________
___________
___  "Movement 4" from Mythodea - Vangelis
part one

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
__________________
 _________ 
___

 

"Movement 4" from Mythodea - Vangelis
part two

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
______________________
__________
___"Movement 5" from Mythodea - Vangelis

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
__________________
 _________ 
___"Movement 6" from Mythodea - Vangelis

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
__________________
 _________ 
___"Movement 7,8" from Mythodea - Vangelis₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
__________________
 _________ 
___


"Movement 9" from Mythodea - Vangelis


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
__________________
 _________ 
___"Movement 10" from Mythodea - Vangelis


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
__________________
 _________ 
___


 ~I~Μεταφορτώθηκε από το χρήστη VangelisMythodea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου