Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012Andrea Pozzo painted the Baroque ceiling in 1685 to celebrate
St. Ignatius and the Jesuit order.


Sant' Ignazio di Loyola.
Μπαρόκ εκκλησία αφιερωμένη στους Ιησουίτες,με την μοναδική οροφή και τον τρούλο,ο οποίος σχεδιάστηκε μεν αλλά δεν χτίστηκε ποτέ.Καλύφθηκε όμως με παραστάσεις που δίνουν την ψευδαίσθηση της προοπτικής.


~.~.~

ένα σχόλιο σχετικά άσχετο....

[...] Το Ίδιο δεν συμπίπτει με το Όμοιο,όπως δεν συμπίπτει και με την κενή ομοιομορφία του απλώς Ταυτού.Τό Όμοιο προσυλώνεται συνεχώς στο μη διακριτό για να εναρμονιστούν όλα μ' αυτό.Αντίθετα,το Ίδιο είναι η συνάφεια του διαφορετικού στην βάση της συλλογής μέσω της διαφοράς.Το Ίδιο μπορεί να λεχθεί μόνο όταν η διαφορά γίνεται αντικείμενο στοχασμού.Στην εξομάλυνση των διαφορών έρχεται στο φως η συλλέγουσα ουσία του Ίδιου.Το Ίδιο αποκλείει τον υπερβάλλοντα ζήλο με τον οποίο εξομοιώνουμε πάντα το διαφορετικό με το Όμοιο.Το Ίδιο συλλέγει το διαφορετικό σε μια αρχέγονη σπανιότητα.Αντίθετα,το Όμοιο διασκορπίζεται στην ανιαρή ενότητα του απλώς ομοιόμορφου Ενός.[...]

συγγραφέας ανώνυμος

~.~.~
ο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου