Κυριακή 22 Αυγούστου 2010

Black Holes, Neutron Stars, White Dwars, Space and Time

A journey of simulations of Black Holes, Neutron Stars, 
White Dwarfs and Space and Time. 
Though, it is only a simulation, nothing more. 
The simulacrum is never that which conceals the truth--it is the truth 
which conceals that there is none. 
The simulacrum is true. EcclesiastesΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου