Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Ξεκινούν οι διαδικασίες πώλησης περιουσιακών στοιχείων των Ελληνικών ΝαυπηγείωνΚώστας Πασχάλης "Iron Faces"

Συστήθηκε επιτροπή διαγωνισμού για να πουληθούν περιουσιακά στοιχεία.
Τη σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού με αντικείμενο τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. (ΕΝΑΕ) υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλος και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το Σεπτέμβριο 2010 έχει τονίσει την «επείγουσα ανάγκη» όπως οι ελληνικές αρχές διορίσουν με την ταχύτερη δυνατή διαδικασία ανεξάρτητο επίτροπο παρακολούθησης, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με στρατιωτικές δραστηριότητες των Ελληνικών Ναυπηγείων θα πωληθούν μέσω ανοικτού, διαφανούς, άνευ όρων και διακρίσεων διαγωνισμού.
Στις 4 Μαΐου 2012 υπογράφθηκε σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για την εκτέλεση του έργου επίβλεψης της διαδικασίας πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων.
Η Επιτροπής Διαγωνισμού που σύστησαν τα τρία υπουργεία θα συνεργασθεί με την Grant Thornton μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών πώλησης των περιουσιακών στοιχείων των Ελληνικών Ναυπηγείων.

πηγή : 24h NewsRoom

___________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου